Inom WES är vi fast övertygade om att både utövare och publik kan ges möjligheten att uppleva kultur som främjar integration. I vårt arbetssätt finns en stark vilja att locka till oss ungdomar och deras familj från områden som i dag kallas för ”utsatta delar av vårt samhälle”. I olika arbetsgrupper på scen och runt en produktion vill vi entusiasmera och skapa en meningsfull sysselsättning med en produktion som slutmål. Vårt mål och vilja är att hålla hög kvalité – vara lokalt anknutna och kunna erbjuda humana biljettpriser.

  • Vi vill att vår verksamhet ska vara öppen för ungdomar och familjer från Stockholms utsatta områden. Vi har erfarenhet och vilja att verka i utsatta områden i västra Stockholm och att aktivt arbeta med integrationsfrågor.
  • Vi vill ta till vara den kunskap som seniorer kan erbjuda i samarbete med ungdomar.
  • Vi vill skapa en kulturell mångfald där även ensamkommande ungdomar, grupper av olika etniska minoriteter mm kan hitta en gemensam arbetsgrund.
  • Vi vill också hitta en plattform för ungdomar med funktionsnedsättning och ge även denna grupp möjlighet att vara med i olika produktionsgrupper.
  • Vi vill också ge möjlighet till barn att i tidigt stadium förstå musikteater och en produktionsprocess.
  • Vi vill främja samarbetet mellan amatörer och professionella inom musikteatern för att öka intresset för kvalité och yrkets olika komponenter.
  • Vi vill driva en verksamhet som bidrar till möten över åldersindelningar och där målet att skapa en föreställning, enar gruppen.

 

Thomas Creutz och Mikael Hansson